Onze algemene voorwaarden

·       `Een mooie plek` , is eigendom van en wordt beheerd door Johan en Mieneke Steenbergen, hierna te noemen beheerders.

·       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Een mooie plek, Kemperweg 6 Markelo.

·       Met het bevestigen van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan gebruikers.

·       De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Een mooie plek zijn voor rekening van de gebruikers.

·       Beschadiging en vermissing van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.

·       De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Een mooie plek ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

·       De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

·       Gasten van Een mooie plek dienen zich te houden aan het onderstaande huishoudelijke reglement.

Huishoudelijke reglementen

Aankomst en vertrek

·       Op de dag van aankomst kunt u tussen 15.00 uur en 20.00 uur in uw kamer.

·       Op de dag van vertrek dient de kamer om 10.00 uur vrij te zijn.

·       Alleen in overleg kan van bovenstaande worden afgeweken.

·       Bij voortijdig vertrek vind geen restitutie plaats

Tijdens verblijf

·       Gebruikers dienen geluidsoverlast in en rondom Een mooie plek te voorkomen.

·       Gebruik door derden van Een mooie plek is niet toegestaan.

·       De accommodatie / het terrein dient netjes te worden gehouden.

·       Een brandblus apparaat is in de accommodatie aanwezig. In geval van brand direct beheerder waarschuwen en 112 bellen.

·       Een verband trommel vind u in de lade van de tv kast.

·       Huisdieren zijn niet toegestaan.

·       Roken is in de accommodatie niet toegestaan.

·       Bij afwezigheid in accommodatie geen accu’s / batterijen aan opladers laten staan.

·       Het ontbijt dat wij serveren kan allergenen producten bevatten!

Wij wensen u een aangenaam verblijf in Een mooie plek!

Johan en Mieneke